Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc Hân

– Điện thoại: 0978.733.122 – 0386.605.929

– Email: hoangngochandn@gmail.com

– Website: www.vlxdhoangngochan.com

– Facebook: Fb.com/vlxdhoangngochan/