Các tiêu chuẩn quy phạm thi công San lấp mặt bằng

Công ty Hoàng Ngọc Hân – Dịch vụ san lấp mặt bằng tại Đà Nẵng

Nhà thầu áp dụng các tiêu chuẩn quy phạm thi công San lấp mặt bằng để đảm bảo giám sát và quản lý chất lượng công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Các quy phạm thi công và nghiệm thu sẽ được Nhà thầu áp dụng:

STT

Các quy phạm thi công và nghiệm thu

Mã hiệu

1

Tổ chức thi công san lấp

TCVN 4055-85

2

Nghiệm thu công trình xây dựng

TCVN 4091-1985

3

Tổ chức thi công xây lắp

TCVN 4055-1985

4

Công tác đất – quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4447-1987

6

Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5747-1993

7

Quy trình bảo dưỡng

TCVN 5529-1991

8

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động

TCVN 2287-1978

9

Các chất ô nhiễm trong nước ngầm

TCVN 5942-1995

10

Công tác trắc địa phuc vụ nghiệm thu và thi công san lấp

TCXD 309-2004

Ngoài ra Nhà thầu tuân thủ các nội dung trong Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Hotline: 0978.733.122 (Mr Thá) Công ty san lấp mặt bằng tại Đà Nẵng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách bất cứ lúc nào !

san-lap-mat-bang-da-nang
san-lap-mat-bang-da-nang

Mô hình quản lý các tiêu chuẩn quy phạm thi công San lấp mặt bằng :

Nhà thầu có cán bộ quản lý tài liệu và các thông số kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế, các chỉ tiêu kỹ thuật được dùng vào công trình. Quá trình kiểm tra, giám sát có sự tham gia của bản thân người lao động, kỹ thuật hiện trường, Chỉ huy công trường, Công ty nhằm ngăn ngừa và loại trừ hư hỏng trong mọi công đoạn thi công.

Kiểm tra, giám sát chất lượng các loại vật liệu, công tác xây lắp được thực hiện cả trên hiện trường và trong phòng thí nghiệm của Công ty và tại một phòng thí nghiệm độc lập hợp chuẩn được chủ đầu tư và TVGS chấp thuận để đánh giá chất lượng vật liệu. Nhà thầu tiến hành nghiệm thu nội bộ (cao độ, kích thước hình học, độ chặt….) khi đạt yêu cầu mới tiến hành mời Chủ đầu tư và TVGS nghiệm thu.

Dịch vụ san lấp mặt bằng Đà Nẵng – Công Ty Hoàng Ngọc Hân

Địa chỉ: 2A Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

– Điện thoại0978.733.122 – 0386.605.929

– Email: hoangngochandn@gmail.com

– Website: www.vlxdhoangngochan.com